Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • éves beszámoló auditálása, könyvvizsgálói jelentés kiadása
  • átalakulások (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) könyvvizsgálata
  • KATA-s társaságok bevételi nyilvántartás alóli visszatérésének auditálása
  • gazdasági szervezetek átvilágítása
  • pályázati elszámolások, támogatások könyvvizsgálata
  • apport könyvvizsgálata
  • cégérték, részesedésértékelés könyvvizsgálata

A könyvvizsgálati feladatok végzésére az MB Tax engedéllyel rendelkezik, amely szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában. Kamarai tag könyvvizsgálóink Zsóvár Beatrix és Tóth Mihály.